Text úřadu:

V současné mimořádné situaci vyvstávají otázky týkající se zpracování osobních údajů o zdravotním stavu potenciálních šiřitelů nákazy, včetně lokalizace jejich pohybu potřebné k dohledání dalších osob, které s nimi byly ve styku. Dotazy v souvislosti s opatřeními pro zamezení nákazy a ochrany zaměstnanců kladou také zaměstnavatelé.

Často kladené otázky ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru naleznete na webu ÚOOÚ – zde.