Zákon O Ochraně oznamovatelů v České republice se od 1.8.2023 vztahuje na podniky a organizace, které zaměstnávají alespoň 250 zaměstnanců.

Menší firmy, které mají 50 – 249 zaměstnanců mají povinnost zavést ohlašovací systém do 15.12.2023

Společnosti do 50 zaměstnanců, nejsou přímo povinné zřizovat interní kanály pro oznamování podle tohoto zákona. Avšak i pro tyto menší subjekty je důležité dodržovat zákony a právní předpisy a případné whistleblowery nesmějí šikanovat nebo trestat za jejich odhalení nezákonného jednání.

Je důležité si uvědomit, že ochrana oznamovatelů je důležitá bez ohledu na velikost firmy, a transparentní kultura, která podporuje oznamování nepravostí, by měla být uplatňována a podporována ve všech organizacích, bez ohledu na jejich velikost.

Czech DPO Office proto připravila zcela novou službu, která je na trhu unikátní. Spojuje software, služby pověřence, právní poradenství, hot-line, interní audit a poradenství do jednoho balíčku.

Cena balíčku je stejná bez ohledu na velikost společnosti. Zákazníci využívající službu GDPR pověřence mají unikátní  ceny, stejně tak jako školy a neziskové organizace.

Neváhejte nás proto kontaktovat – https://www.whistleblow.cz/