Obecně slovo „nařízení„, jinými slovy „povinnost„, vnímáme spíše jako něco zatežujícího, něco co „musíme strpět„. Naší filosofií poskytování DPO služeb je, aby plnění úkolů DPO nebylo jen něčím, co musíme vykonávat, jinak nám hrozí sankce, ale aby tato služba měla pro organizaci a jednotlivce v ní i skutečný a praktický přínos. Aby ochrana osobních údajů nebyla jen fráze, ale aby osobní údaj začal byl vnímán jako skutečné osobní vlastnictví, které je potřeba chránit a to jak ve vztahu ke zpracování cizích osobních údajů v rámci činnosti organizace, ale také ve vztahu ke svým vlastním osobním údajům.

Jde nám o to, poskytovat DPO službu způsobem, který přispěje k dodržování souladu s GDPR nařízením a přitom nebude organizaci zatěžovat jinak, než v nezbytně nutné míře! K naplňování této filosofie nám pomáhá moderní způsob poskytování nabízené DPO služby, která:

 • maximálně možným způsobem využívá elektronických služeb
  • pravidelná, krátká internetová školení (e-learning) zakončená certifikací k prokázání absolvování školení
  • komunikační portál pro správu poradenské činnosti
  • elektonická evidence nálezů, posudků, doporučení a jejich auditovatelný monitoring
  • elektronická správa požadavků subjektů údajů
  • důkazné prokázání ÚOOÚ činnosti a způsob plnění DPO úkolů
 • pravidelné osobní monitorování souladu s maximálním zohledněním činnosti a provozních potřeb organizace
  • jde nám o poradenskou činnost, ne o dozorování
  • vše řádně plánováno v souladu s potřebami organizace (časem, dostupností, …)
 • v rámci DPO poskytované služby pro Vás v souladu s GDPR nařízením zajistíme komunikaci s okolím
  • budeme za Vaši organizaci kontaktním místem pro subjekty údajů
  • budeme poskytovat součinnost ÚOOÚ

Kam dál …