V souladu s naší firemní filosofií při zajišťování služby DPO (Pověřence pro ochranu osobních údajů) dbáme na to, abychom minimalizovali zátěž vzniklou organizaci s touto povinností a službu poskytovali efektivně s ohledem na potřeby organizace, za dodržení vysokých standardů potřebných pro soulad s Nařízením.

Tam, kde je to možné a vhodné, zavádíme jednotnou elektronickou komunikaci prostřednictvím aplikačního portálu, do kterého naši klienti dostávají přístup. Portál slouží jako jednotné místo pro komunikaci a zde se zadávají, evidují a spravují požadavky, vypracované posudky, výsledky monitoringu, návrhy doporučení a další. Vše způsobem, který umožňuje dozorovému úřadu prokázat systémovou činnost a plnění úkolů pověřence v rámci organizace.

Zároveň pro klienty pravidelně připravujeme systémová e-learningová školení (webová školení) ukončená certifikací k prokázání absolvování školení pro kontroly dozorového úřadu. Jedná se o propracovaný modulární systém, který plnohodnotně nahrazuje školení se školitelem v učebně a navíc zaměstnancům přináší časovou flexibilitu. Školení jsou pravidelná a to umožňuje, aby jednotlivé lekce byly koncipovány jednoduchou a srozumitelnou formou s minimální časovou zátěží. Jako rozšíření k těmto on-line školením v případě potřeby nabízíme i školení v „učebně“ se školitelem.

Služba DPO (Pověřenec) – poskytování služby pověřence v souladu s GDPR zahrnuje:

 • On-site monitoring (osobní monitoring souladu)
  • Dohled nezávislé poradní osoby
  • Monitorování souladu s právem
  • Monitorování souladu s koncepcemi
  • Evidence monitoringu
 • Vypracovávání posudků na základě výsledků monitoringu
  • Uplatňování nařízení
  • Evidence výsledků
  • Revize kontrol výsledků
 • On-line školení a on-line poradenství
  • Poskytování rad a informací ohledně ochrany osobních údajů
  • Evidence konzultací
  • Pravidelná školení zaměstnanců
  • Evidence školení
 • On-line zadávání dotazů
  • AdHoc dotazy k ochraně osobních údajů
  • Jejich správa a evidence
 • Kontakt pro ÚOOÚ
  • Evidence užití
  • Poskytování součinnosti ÚOOÚ
 • Kontaktní místo pro subjekt údajů
  • Evidence kontaktů

V případě potřeby je možné službu DPO dále rozšířit o:

 • Telefonický příjem dotazů
 • Školení se školitelem v místě dohodnutém se zákazníkem
 • Právní posudky a poradenství nad rámec GDPR Nařízení
 • … další dle dohody …

Kam dál …