Níže uvedené služby poskytujeme v rámci celé České republiky a to jak pro orgány veřejné moci (např. obce, školy, mateřské školy, zdravotnická zařízení, domovy seniorů, … ), tak pro soukromou sféru.   

 

 


Společnost Czech DPO Office poskytuje profesionální služby se zajišťováním souladu s GDPR nařízením, se specializací na organizace, kterých se týká povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Povinnost jmenovat pověřence (nezávislou poradní osobu) mají všechny organizace, které splní jednu z podmínek uvedených v čl. 37 odst. 1 Nařízení.

V souladu s Nařízením poskytujeme dodávku DPO služby, zajištění a výkon pověřence, která ve všech směrech splňuje potřebné požadavky z Nařízení vyplývající. Dodávaná DPO služba pokrývá kompletní servis v této oblasti v souladu s Nařízením. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je předmětem DPO služby, ve všech bodech splňuje náročná kritéria, která jsou na výkon této funkce v Nařízení kladena.  Detailnější informace o poskytované DPO službě naleznete zde.

Vedle poskytované DPO služby dodáváme i služby spojené se zajišťováním souladu s GDPR Nařízením a projektovou formou za dodržování metodických postupů provádíme kompletní implementaci GDPR Nařízení v organizaci. Více se o této službě dozvíte zde.

Vzhledem k našim expertním znalostem a zkušenostem v různých oblastech, např.:

  • práva,
  • IT managementu,
  • IT auditu,
  • procesní analýzy,
  • analýzy rizik,
  • …,

nabízíme i služby mimo GDPR oblast. Pokud potřebujete pomoci, poradit, vypracovat odborný posudek nebo jinak využít našich zkušeností, rádi s Vámi Vaše potřeby probereme a budeme se snažit Vám pomoci.


Kam dál …