Czech DPO Office

Česká kancelář pověřenců ochrany osobních údajů


Od 25. května 2018 nabývá účinnosti nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation = Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Toto nařízení se zavádí jednotně v rámci celé EU a definuje řadu povinností z nařízení vyplývajících.  Mimo jiné ukládá vybraným správcům osobních údajů viz. článek 37 (EU 2016/679) povinnost jmenovat DPO osobu (Data Protection Officer – Pověřenec Ochrany Osobních Údajů), která v dané organizaci bude kontinuálně vykonávat úkoly z nařízení vyplývající.

Naše společnost Czech DPO Office poskytuje profesionální služby se zajišťováním souladu s GDPR nařízením a zejména s povinností jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů. Základem společnosti Czech DPO Office je stabilní tým profesionálů s potřebnou kvalifikací a expertními znalostmi nutných pro zajišťování služby spojené:

  • s jmenováním pověřence (DPO)
  • vymezením postavení pověřence v organizaci
  • plněním úkolů pověřence

Jak již bylo uvedeno, společnost Czech DPO Office poskytuje i služby se zajišťováním souladu s GDPR nařízením a provádí kompletní zajištění implementace GDPR v organizaci. V takovém případě postupujeme dle profesionálního standardu pro implementaci GDPR a provádíme:

  • plán implementace a dosažení konsenzu
  • mapování výchozího stavu
  • GAP analýzu
  • analýzu dopadu na organizaci
  • návrh změn a jejich implementaci

Kam dál …