Společnost Czech DPO Office s.r.o. (Česká kancelář pověřenců ochrany osobních údajů) poskytuje své odborné služby v oblasti zajišťování souladu s nařízením Evropské Unie – GDPR a to jak veřejnoprávním subjektům, tak subjektům ze soukromé sféry.

V souladu s naší firemní filosofií se specializujeme na efektivní naplňování souladu s GDPR nařízením EU za využití moderních SW technologií tak, abychom provoz Vaší organizace implementací a dodržováním souladu s GDPR zatěžovali jen v nezbytně nutné míře.  Ve všech oblastech GDPR, kde je to jen možné, zavádíme elektronické procesy, např. školení formou e-learning technologie, jednotné zadávání, monitoring a dodávka konzultačních služeb v oblasti poradenství prostřednictvím internetového portálu a další.

Specializujeme se na poskytování následujících služeb, které pokrývají vše potřebné k dodržení GDPR nařízení v oblasti zajištění Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

 • Dlouhodobé zajištění Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a pravidelné provádění DPO úkolů, které vyplývají z nařízení EU:
  • monitorování souladu s právem a koncepcemi
  • poradenství a odborná školení
  • vypracováváme pro Vás posudky při posouzení vlivu
  • zajišťujeme kontakt se subjekty údajů
  • poskytujeme součinnost ÚOOÚ
 • Veřejnoprávním i soukromým subjektům pomáháme se zajišťováním souladu s GDPR nařízením:
  • analýza souladu s GDPR nařízením současného stavu
  • návrh a pomoc s implementací principů GDPR
 • Nabízíme jak poradenství v oblasti ochrany a bezpečnosti osobních údajů, tak i v oblasti právních služeb s tím spojených:
  • expertní znalost práva
  • dlouhodobá praxe se zajišťováním ochrany osobních údajů
  • specializace na řízení rizik
  • odborný management IT, zabezpečení dat a další…