Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů


 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

General Data Protection Regulation

GDPR


GDPR nařízení je velmi významným právním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů. GDPR vedle zvýšené ochrany osobních údajů také přináší sankce za jeho nedodržování. GDPR nařízení obsahuje 99 právních článků a právě ustanovení v čl. 83 Obecné podmínky pro ukládání správních pokut definuje naprosto zásadním způsobem dodržování efektivní ochrany osobních údajů formou systému sankcí, které mohou být uloženy dozorovým úřadem (ÚOOÚ – úřadem na ochranu osobních údajů) v případě, že dojde k porušení některé z povinností stanovených GDPR nařízením.

Výše sankcí jsou naprosto zásadní a je zřejmé, že jejich základním cílem je správce a zpracovatele osobních údajů odradit od případného porušování nesouladu s GDPR nařízením.

Výše sankcí může činit až:

  • 20 000 000 EUR
  • 4% celosvětového ročního obratu

Je potřeba si uvědomit, že GDPR nařízení se týká VŠECH, kteří provádějí správu nebo zpracování osobních údajů.


Kam dál …