Společnost Czech DPO Office s.r.o. je procesně orientovaná organizace s důrazem na profesionalitu a kvalitu nabízených služeb. Tomu odpovídá i složení našeho realizačního týmu a spolupracovníků a expertních nároků kladených na jejích pracovní pozice.

Czech DPO Office s.r.o. se skládá z několika oddělení, kde podpůrná oddělení pro poskytování DPO služby jsou:

  • Management společnosti
  • Ekonomické, facility a administrativní
  • Infrastrukturní (IT, NET, WEB, Aplikace)

Naše realizační oddělení se skládájí z:

  • DPO Services
  • DPO Legacy

DPO Services je tvořeno konkrétními DPO osobami (Pověřenci) a podpůrným týmem, kteří disponují potřebnými znalostmi v oblasti práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů, řízení rizik, zabezpečení dat a managementu IT. Jedná se o osoby, které vykonávají konkrétní jim svěřené úkoly v souladu GDPR nařízením a DPO pozicí. DPO osoby (Pověřenci) vedle nezbytně nutných kvalifikačních předpokladů pro výkon DPO pozice, jsou zároveň i certifikované osoby dle EU standardů pro výkon Pověřence ochrany osobních údajů (DPO) v souladu s nároky kladenými na uvedenou pozici dle GDPR nařízení. Pověřenci jsou specialisté každodenně se věnující problematice GDPR a její aplikaci pro různé typy organizací. Obdobně je na tom i podpůrný tým, který je v kontinuálním procesu interních a externích školení a praktického uplatňování získaných zkušeností. DPO legacy je právním oddělením úzce spolupracujícím s oddělením DPO services, zajišťující nepřetržitou právní podporu s aktivní účastí při vypracovávání posudků pro posouzení vlivu činnosti organizace na ochranu osobních údajů a poskytování poradenství v dané oblasti.


Zde uvádíme vybrané EU GDPR certifikace přímo související s poskytováním DPO služby (se zajištěním Pověřence ochrany osobních údajů) a další certifikace a osvědčení z oblasti GDPR.


Kam dál …