Založení společnosti Czech DPO Office s.r.o. (Česká kancelář pověřenců ochrany osobních údajů) se datuje na  přelom roku 2017/2018. Tým zkušených profesionálů v oblati práva a informační bezpečnosti, držitelé mezinárodně uznávaných certifikátů dle EU norem a standardů prokazujících kvalifikaci pro výkon služeb Data Protection Officer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů) a Informační Bezpečnosti ISO 27001, zakládají společnost za účelem pomoci zajistit zákonnou povinnost všem subjektům, kterých se povinnost jmenovat pověřence (DPO) týká.