Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 21. 1. 2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.czechdpooffice.eu. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

3. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona, na základě příkazu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými právními předpisy, za účelem poskytnutí informací nebo pro vyšetřování záležitosti týkající se veřejné bezpečnosti.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Inspektor ochrany údajů

Náš Inspektor ochrany údajů byl zaregistrován u orgánu pro ochranu údajů v členském státě EU. Máte-li jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo dotazy pro Inspektora ochrany údajů, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, prostřednictvím https://www.uoou.cz/ nebo posta@uoou.cz nebo telefonicky na +420 234 665 111

10. Kontaktní údaje

Czech DPO Office
Anny Letenské 34/7
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Česká republika
Webová stránka: https://www.czechdpooffice.eu
E-mail: poverenec@czechdpooffice.eu
Telefonní číslo: 736456122

Příloha

Níže uvedené aplikace, které používáme na našich webových stránkách, jsou aplikacemi třetích stran. Zde uvádíme jejich orginální znění Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

LearnDash LMS

This sample language includes the basics around what personal data your LMS may be collecting, storing and sharing, as well as who may have access to that data. Depending on what settings are enabled and which additional plugins are used, the specific information shared by your site will vary. We recommend consulting with a lawyer when deciding what information to disclose on your privacy policy. We collect information about you during the course purchase process (PayPal, Stripe, and/or 2Checkout), as well as information relating to your course progression and quiz performance.

What we collect and store

When you purchase from us, we’ll ask you to provide email address. We’ll use this information for purposes, such as, to: –Send you information about your account and order –Create your account for our LMS If you register a free account then we will store your email address. We store information about you for as long as your account exists. We store course progress, including completion status, quiz scores, assignments and/or essay submissions (if applicable). We will also store comments on courses, lessons, topics, assignments, and essays if you choose to leave them.

Who on our team has access

Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Group Leaders can access: –Order information such as your enrolled courses, course progress and username / email address. Any additional information added in your WordPress User Profile can also be visible to the administrator(s).

What we share with others

In this section you should list who you’re sharing data with, and for what purpose. This could include, but may not be limited to, analytics/reporting tools, marketing services (such as email services like MailChimp), payment gateways, gamification programs, and third party embeds. We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you; for example – [insert third party platforms and short description of their purpose]

Payments

In this subsection you should list which third party payment processors you’re using to take payments on your store since these may handle customer data. We’ve included PayPal below as an example, but you should remove any of these if they are not in use on your site. We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to PayPal, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information. Please see the PayPal Privacy Policy for more details.

Really Simple SSL

Really Simple SSL a Really Simple SSL doplňky nezpracovávají žádné osobní informace, takže se GDPR na tyto pluginy, či na jejich použití na vašich webových stránkách nevztahuje. Naše zásady ochrany osobních údajů můžete najít zde.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Tento web používá sadu Privacy Suite pro WordPress od Complianz ke shromažďování a zaznamenávání souhlasu na základě prohlížeče a zařízení. Pro tuto funkci je vaše IP adresa anonymizována a uložena v naší databázi. Tato služba nezpracovává žádné osobně identifikovatelné informace a nesdílí žádná data s poskytovatelem služeb. Další informace naleznete v Complianz Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Loco Translate

Tento plugin neshromažďuje žádná data od návštěvníků veřejných webových stránek. Administrátoři a auditoři si možná budou chtít přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů pluginu Loco.

The Events Calendar

Ahoj,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of The Events Calendar and its Add-ons.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Disclaimer: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

What personal data we collect and why we collect it

Event, Venue, and Organizer Information

Through the usage of The Events Calendar, Events Calendar PRO, The Events Calendar Filter Bar, Eventbrite Tickets, and Community Events plugins, as well as our Event Aggregator Import service (contained within The Events Calendar plugin), information may be collected and stored within your website’s database.

Suggested text:

If you create, submit, import, save, or publish Event, Venue, or Organizer information, such information is retained in the local database:
 1. Venue information: name, address, city, country, state, postal code, phone, website, geographical coordinates (latitude and longitude)
 2. Organizer information: name, phone, website, email
 3. Event information: website, cost, description, date, time, image

Importing Events, Venues, and Organizers:

 1. All data present within a CSV or ICS file and external URLs (for events, venues, organizers, and tickets)
 2. Import origin data (URL from where events are being imported—such as Eventbrite, MeetUp, other compatible URL sources, and more, which can include similar or same data as listed above)
 3. Eventbrite Ticket information: name, description, cost, type, quantity
Please note that to create new events through the Community Events submission form, a user must hold a website account on this domain. This information is retained in the local database. It is also possible to create events anonymously, if the site owner has this option enabled. When purchasing Eventbrite Tickets, attendee, purchaser, and order information are stored and managed by Eventbrite.

API klíče

The Events Calendar suite offers the use of third-party API keys. The primary functions are to enhance the features we’ve built in, some of which use Google Maps, PayPal, Eventbrite, and Meetup. These API keys are not supplied by The Events Calendar.

Suggested text:

We make use of certain APIs, in order to provide specific features. Tato rozhraní API mohou zahrnovat následující služby třetích stran: Google Maps (klíč API), Meetup (token OAuth), PayPal (e-mailová adresa, ID klienta, tajný klíč klienta ), Eventbrite (klíč API, adresa URL ověřování, tajný klíč klienta) a Zoom (e-mailová adresa) , ID klienta, tajný klíč klienta).

How Long You Retain this Data

All information (data) is retained in the local database indefinitely, unless otherwise deleted.

Certain data may be exported or removed upon users’ requests via the existing Exporter or Eraser. Please note, however, that several “edge cases” exist in which we are unable to perfect the gathering and export of all data for your end users. We suggest running a search in your local database, as well as within the WordPress Dashboard, in order to identify all data collected and stored for your specific user requests.

Where We Send Your Data

The Events Calendar does not send any user data outside of your website by default.

If you have extended our plugin(s) to send data to a third-party service such as Eventbrite, Google Maps, or PayPal, user information may be passed to these external services. These services may be located abroad.