Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejňuje na svých webových stránkách sdělení jeho předsedkyně Ivany Janů v souvislosti s opakující se chybnou interpretací vyžadování souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Sdělení naleznete zde.

Ze sdělení vyplývá velmi časté porušování GDPR a to v mnoha případech, kdy se vyžadují nadbytečně souhlasy. Úřad sděluje, že se bude důsledně zaměřovat na okolnosti získávání souhlasu.