Zpracovatelské doložky a třetí strany

• Je požadováno, pokud dochází ke zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem, aby byla mezi těmito uzavřena písemná zpracovatelská smlouva. Důležitou podmínkou však je, aby skutečně jednalo o zpracování dle definice nařízení, tedy musí obsahovat určitou systematičnost, tzn. nejedná se o nahodilé činnosti.

• Jako typická zpracování je možno uvést například vedení mzdové agendy 3. stranou, zákaznické a CRM systémy apod., sběr cookies na webu, zatímco nahodilé aktivity jako odpověď na mail, uložení vizitky nebo tel. čísla do telefonu do této definice nespadají.

• Vztah společnosti a jejích klientů je dle výsledků právních analýz a konzultacích s dozorovými autoritami EU vztah správce x správce. Obě ze stran tedy odpovídají za svou agendu a zpracovatele, přičemž vztah mezi nimi je podchycen v obchodních podmínkách popř. dodatkem smlouvy. Klíčové je pouze podchycení kategorií osobních údajů, účelu, a zabezpečení předání.