Role správce

Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování.

Správce primárně odpovídá za zpracování osobních údajů a jedná svým jménem. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu (základu) zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit.