Co lze považovat za osobní údaj?

Každá informace o fyzické osobě, podle které lze danou osobu identifikovat. Níze naleznete příklady osobních údajů, podle kterých lze identifikovat fyzickou osobu.

Jméno a příjmeníAdresa (v kombinaci se jménem a příjmením)Rodné číslo
Číslo dokladu Email adresaTelefonní číslo
Datum narozeníVýpis rejstříku trestu IP Adresa
Fotografický záznamDosažené vzděláníMAC Adresa
Rodiný stavIČOSPZ vozidla

Kromě výše zmíněných je třeba pečlivě chránit osobní údaje zvláštní kategorie, mezi něž spadá:

Rasa nebo etnický původ
Politické názory
Náboženství a filozofické přesvědčení
Členství v odborech
Genetické a biometrické údaje
Zdravotní stav
Sexuální život a orientace