Co GDPR přineslo nového?

• Hlášení bezpečnostních incidentů

• Posouzení vlivu na soukromí

• Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

• Právo na přenosnost osobních údajů

• Sankci až 20 mil. EUR nebo 4% obratu skupiny

• Trestní odpovědnost právnických osob