Účel zpracování OÚ

• Účel zpracování je důvod (z našeho pohledu) proč data zpracováváme. Může to být například abychom dodali nějakou službu, abychom dodrželi zákon, aby byla zajištěna bezpečnost na pracovišti či aby byly vyplaceny mzdy a podobně.

• Od účelů se následně odvíjejí právní tituly zpracování, což už jsou nařízením přesně dané důvody, do kterých musíme kategorizovat veškerá zpracování osobních údajů, která u nás probíhají.