Role

Správce je osoba určující účel a způsob zpracování osobních údajů

• základní odpovědnost za údaje

• určuje účel, prostředky a způsoby zpracování osobních údajů

Zpracovatel zpracovává osobní údaje jménem správce

• povinnosti jsou stanoveny nově

• sdílená odpovědnost se správcem

Subjekt údajů je fyzická osoba, které se údaj týká