Práva subjektů údajů

Legislativa nepřináší výrazné změny v právech subjektů údajů, ale některá práva jsou nová a jiná upravuje. Subjekty údajů (příjemci, odesílatelé, ale i zaměstnanci a kurýři aj.) mohou využít některá svá práva v souladu s právním titulem a účelem zpracování jejich osobních údajů. Ve stručnosti mají subjekty údajů následující práva (nejsou však právy absolutními a není tedy možné je aplikovat ve všech případech s ohledem na účely právní titul zpracování)

  1. Právo na informace – informovat subjekt v tzv. informační povinnosti (privacy notice na webu) o základních informacích, jejichž minimum upřesňuje nařízení je zásadou transparentnosti.

2. Právo na přístup k OU – subjekt údajů má právo získat výpis informací, které o něm správce vede (jaké osobní údaje, účel, doba, zdroje, práva, příjemci atd.) a opět je spojeno se zásadou transparentnosti.

3. Právo na opravu a doplnění – subjekt má právo na opravu nesprávných nebo doplnění chybějících informací.

4. Právo na výmaz/zapomenutí – subjekt má právo na výmaz informací, které o něm správce vede, pokud to je možné.

5. Právo na omezení zpracování – u oprávněného nebo veřejného zájmu

6. Právo na přenositelnost (jen automatizované zpracování a zároveň souhlas nebo plnění smlouvy)

7. Právo vznést námitku – u oprávněného nebo veřejného zájmu

8. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování