Lhůty pro uchování OÚ

Retenční lhůta je doba, po kterou mohou být dané údaje uchovávány pro daný účel. Po jejím uplynutí je třeba osobní údaje mazat, nebo anonymizovat. Fyzické dokumenty skartovat. Retenční lhůta by měla odpovídat účelu zpracování a nesmí být nepřiměřeně dlouhá, těžko bychom např. obhájili uchování kamerových záznamů po dobu 2 let.

Retenční lhůty pro jednotlivé účely se mohou překrývat a mohou být dány např:

• Zákonem – podnikatel je povinen vést účetní doklady s DPH po dobu 10 let

• Zájmem správce – pro účely případné reklamace jsou uchovávány doklady po dobu 3 let

• Poskytnutím souhlasu na určitou dobu – uchazeč o zaměstnání nám poskytne svůj životopis na dobu 2 let pro případné oslovení s nabídkou práce