Kamerový záznam

Kamerový systém je vždy provozován na základě oprávněného zájmu, proto se k němu vztahují i povinnosti vůči subjektům údajů.

• Je třeba mít kompletní dokumentaci ke kamerovému systému, jeho instalaci, manuál apod.

• Vést evidenci o jeho užití

• Evidovat požadavky na záznamy, vždy písemně

• Vydat záznamy pouze relevantním osobám – subjekt údajů nebo Policie ČR

• Mít nastavená práva k systému a evidovat přístupy do systému

• Doporučená doba uložení záznamu jsou 3 dny