Česká republika má od dnešního dne nová platná pravidla pro oblast ochrany soukromí. Vyhlášením ve Sbírce zákonů nabyl účinnosti zákon o zpracování osobních údajů a příslušný doprovodný zákon.

Zákon navazuje na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které platí automaticky. Na jednotlivých členských státech EU pak bylo, aby si některé oblasti upravily a zpřesnily formou vlastního zákona.

Adaptační legislativa nakládání s osobními údaji zpřesnila a do určité míry také zjednodušila. Zároveň popisuje některé výjimky. Téměř nijak nová pravidla ochrany osobních údajů například neomezuje práci médií či vědeckých pracovníků.
Celé znění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete zde.
[zdroj: www.uoou.cz]