Zpracování osobních údajů dle GDPR

Podle GDPR (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) zahrnuje zpracování osobních údajů jakýkoli postup nebo soubor postupů prováděných s osobními údaji, buď automaticky nebo neautomatizovaně. To zahrnuje sběr, záznam, organizaci, strukturalizaci, uchovávání, úpravu, vyhledávání, konzultaci, používání, zveřejňování přenosem, šířením nebo jiným způsobem poskytování, porovnávání nebo spojování, omezení, vymazání nebo likvidace osobních údajů.

Jinými slovy, zpracování osobních údajů podle GDPR zahrnuje všechny operace, které mohou být provedeny s osobními údaji, ať už manuálně nebo automatizovaně. To může zahrnovat sběr údajů, jejich uchovávání, analýzu, sdílení, přenos a další manipulace s těmito informacemi.

GDPR stanoví řadu požadavků a zásad pro zpracování osobních údajů, včetně požadavků na transparentnost, správnou právní základnu pro zpracování, ochranu údajů a zajištění práv jednotlivců. Organizace zpracovávající osobní údaje musí dodržovat tyto požadavky a zajistit, aby zpracování bylo v souladu s předpisy GDPR.