Data protection officer (DPO)

DPO (Data Protection Officer) je zodpovědná osoba v organizaci, která dohlíží na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a poskytuje poradenství týkající se zpracování osobních údajů. Jejím úkolem je monitorovat soulad organizace s předpisy GDPR, poskytovat školení zaměstnancům ohledně ochrany osobních údajů a sloužit jako kontaktní bod pro úřady pro ochranu údajů a dotčené osoby. DPO je klíčovou postavou pro zajištění transparentního a odpovědného zpracování osobních údajů v souladu s předpisy.