Motivace GDPR

Hlavní motivací za vytvořením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla potřeba posílit ochranu osobních údajů občanů v Evropské unii (EU). GDPR bylo přijato v květnu 2018 a nahradilo předchozí směrnici o ochraně údajů, která byla zastaralá a nevyhovovala modernímu digitálnímu prostředí.

Mezi hlavní důvody vytvoření GDPR patří:

  1. Zlepšení ochrany osobních údajů: GDPR posiluje práva jednotlivců ohledně jejich osobních údajů, což zahrnuje právo na informace o tom, jak jsou jejich údaje zpracovávány, a právo na přístup k těmto údajům.
  2. Zvýšení transparentnosti: Nařízení vyžaduje, aby organizace byly transparentní ohledně toho, jak zpracovávají osobní údaje, a poskytovaly jasně formulované informace o tom, jak jsou údaje používány.
  3. Posílení práv jednotlivců: GDPR poskytuje jednotlivcům větší kontrolu nad jejich osobními údaji a zvyšuje jejich práva v oblasti ochrany soukromí, jako je právo na opravu, vymazání nebo přenos osobních údajů.
  4. Sjednocení pravidel v EU: GDPR sjednocuje pravidla ochrany osobních údajů v celé Evropské unii, což odstraňuje rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a zajišťuje konzistentní ochranu údajů pro všechny občany EU.
  5. Posílení odpovědnosti a sankcí: GDPR zavádí vyšší standardy odpovědnosti pro organizace, které zpracovávají osobní údaje, a stanovuje vysoké pokuty za porušení nařízení, což má sloužit jako motivace pro dodržování pravidel ochrany údajů.