Správa osobních údajů

Podle GDPR je správce osobních údajů definován jako fyzická osoba, právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Jinými slovy, správce určuje, proč a jak jsou osobní údaje zpracovávány.

Správce má rozhodující kontrolu nad tím, jak jsou osobní údaje zpracovávány, a má odpovědnost zajistit, že zpracování je v souladu s předpisy GDPR a právy jednotlivců, jejichž údaje jsou zpracovávány.

V praxi může správce osobních údajů být například:

  • Organizace, jako jsou společnosti, firmy nebo neziskové organizace, které shromažďují a zpracovávají osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků nebo partnerů.
  • Webové stránky nebo aplikace, které shromažďují osobní údaje uživatelů pro účely, jako je registrace, nákupy nebo přizpůsobení obsahu.
  • Veřejné orgány, jako jsou vládní agentury, které zpracovávají osobní údaje pro účely, jako je správa sociálních dávek nebo evidence občanů.

Správce má povinnost zajistit, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s předpisy GDPR, a je zodpovědný za ochranu údajů a dodržování práv jednotlivců, jejichž údaje zpracovává.