Je to efektivní?

EU zastává názor, že jejich zákony jsou ty nejefektivnější. Bohužel, lidé jsou jiného názoru.